Niepubliczne Placówki Terapeutyczne w Myszkowie

NASZA SZKOŁA

Arka
Noego

to Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna przeznaczona dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz różnymi trudnościami rozwojowymi. Dzięki małym grupom możemy dostosować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny do możliwości każdego ucznia.

Nadrzędnym celem
naszej szkoły terapeutycznej

jest dostosowanie warunków kształcenia do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych możliwości ucznia. Nauczyciele realizują programy promujące samodzielność i ciekawość poznawczą uczniów. Przygotowujemy dzieci do podejmowania wyzwań, jakie postawi przed nimi przyszłość. Chcemy wychować szczęśliwych i samodzielnych ludzi, którzy będą w stanie relizować marzenia.

Zapewniamy
optymalne warunki
rozwoju

dla dzieci a nasza szkoła to nie tylko miejsce edukacji i terapii, ale również zabawy, która ma ogromny potencjał rozwojowy w tym okresie życia dziecka.

Dodatkowo,
oferujemy wiele zajęć
rozwijających

takich jak programowanie, eksperymenty naukowe, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe. Co roku organizujemy tematyczne imprezy, wydarzenia integracyjne i wycieczki. Współpracujemy z różnymi instytucjami, co umożliwia łatwy dostęp do dodatkowych diagnoz, ocen i terapii.

Zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do naszej szkoły!